Daily Calendar

Wednesday, 15 June 2011

Soalan Subjektif














                                                                                                                                                                                    
Berdasarkan peta Malaysia di bawah, namakan negeri dan
ibu negeri dan bandar-bandar utama.


Nombor
Nama negeri
Ibu Negeri
Bandar-bandar utama
1
Perlis
Kangar
Arau
2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13




No comments:

Post a Comment